De rol van de milieupolitie

Wist je dat we in Nederland politieagenten hebben die zich specifiek bezig houden met milieudelicten? Hoewel milieucriminaliteit niet zo vaak voorkomt als andere vormen van criminaliteit, is het wel degelijk een probleem in Nederland. Het is de taak van de Rijksoverheid om het milieu te beschermen. Daarnaast is het de taak van de politie om er voor te zorgen dat mensen zich aan de wetten houden. De milieupolitie richt zich op overtredingen en delicten zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, het bezitten van illegaal vuurwerk, de verkoop of het bezit van uitstervende dieren en planten en het stropen van dieren. Daarnaast wordt de milieupolitie ook vaak ingeschakeld in verband met economische misdrijven of overtredingen, bijvoorbeeld als een bedrijf illegaal afval loost of verbrandt om zo kosten te besparen. Om er zeker van te zijn dat we in Nederland het milieu in een hoog vaandel houden, is het erg belangrijk om bedrijven die zulke milieudelicten plegen zwaar te bestraffen zodat het niet aantrekkelijk wordt voor andere bedrijven om schade aan het milieu aan te richten.

(Visited 80 times, 1 visits today)