De oorzaak van het broeikaseffect

De term Het broeikaseffect kennen we allemaal. Het komt regelmatig in het nieuws, staat in de kranten en is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Wat houdt deze term eigenlijk in? We weten allemaal dat de aarde opwarmt. Dit brengt enkele vervelende gevolgen met zich mee. Onze aarde wordt omringd door een laag genaamd de ozonlaag. Deze laag weerkaatst een groot deel van het zonlicht dat anders op de aarde zou schijnen. Het zonlicht dat er wel doorheen komt, wordt door de aarde weerkaatst en gaat vervolgens door de ozonlaag weer weg uit onze atmosfeer. Door het uitstoten van broeikasgassen zoals CO2 en methaan, zitten er echter Te veel gassen in de ozonlaag. Dit zorgt ervoor dat de laag dikker wordt en er meer zonlicht afkaatst. Op zich is dat geen probleem voor zonlicht dat van de buitenkant afkaatst en de aarde nooit bereikt. Maar zonlicht dat wél door de ozonlaag heen gaat kan dus niet meer uit onze atmosfeer ontsnappen. Hierdoor wordt het langzaam warmer op aarde. Het zonlicht (en de bijhorende warmte) zit als het ware gevangen! Doordat we met z’n allen met de auto rijden, energie produceren, vervuilende fabrieken en zelfs de uitstoot van methaangas door vee, wordt het zogenaamde ‘gat in de ozonlaag’ er niet beter op. Het broeikaseffect is een dreigend fenomeen dat zo snel mogelijk verholpen worden. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen door ervoor te zorgen dat onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk blijft.

(Visited 62 times, 1 visits today)